BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:A01
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Vinyes de Can Milà

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0398683
Longitud                             
:4582814
Cota                                     
:324
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 St.Pau

 
EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :365x390 
                     Alçada total     :275
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :240 
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i herbes

 PORTAL:     Orientació     :210
                       Alçada            :135
                       Ample             :54
                       
Gruix              
:85

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :75x15x45/65x15 a 5 

INTERIOR:   Mides             
:225x200
                      
 Bloc sup.     
:50x60
                       
Alç. centra
l   :200
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :2
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Eines

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Porta de fusta adaptada amb ciment.          
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Blocs grans al voltant del portal

A01

A01