BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:A04
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Turó de la Guàrdia, a l'oest del dipòsit

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399059
Longitud                             
:4582899
Cota                                     
:348
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 St.Pau


EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     : 
                     Alçada total     :287
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            : 227
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

 PORTAL:    Orientació      :210
                       Alçada             :150
                       Ample              :62
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :80x15x65 

INTERIOR:   Mides             
:200x220
                      
 Bloc sup.     
:50x50
                       
Alç. centra
l   :235
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Pedres

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Ciment al portal          
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS              :Llinda molt fonda

A04

A04