BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:A05
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Turó de la Guàrdia, costat oest de la pista

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399149
Longitud                             
:4582876
Cota                                     
:357
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 St.Pau


EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :380x380
                     Alçada total     :307
                     Posició             :Adossada al pendent i grans blocs
                     Cornisa            :257
                     Afegits              :Terrassa al voltant
                     Sostre               :Terra i pedres

 PORTAL:    Orientació      :180
                       Alçada             :147
                       Ample              :63
                       
Gruix               
:72

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :107x32x28

INTERIOR:   Mides             
:310x300
                      
 Bloc sup.     
:50x60
                       
Alç. centra
l   :270
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:   
GRAVATS                           

OBSERVACIONS              :Construida aprofitant  grans blocs preexistents

A05

A05