BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:A06
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Turó de la Guàrdia, terreny semiurbanitzat

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399232
Longitud                             
:4582997
Cota                                     
:352
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 St.Pau


EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :390x390 
                     Alçada total     :270
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            : 
                     Afegits              :
                     Sostre               :Herbes

 PORTAL:    Orientació      :200
                       Alçada             :130
                       Ample              :60
                       
Gruix               
:

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :84x25x28 

INTERIOR:   Mides             
:
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :
                       
Contingut    
:

ESTAT                                 
:Alterat
DANYS                                
:Rejuntada amb ciment per totes bandes. Porta amb reixa de ferro            
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

A06

A06