BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:A07
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Camí de la Guàrdia, sobre taller Florenci

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399160
Longitud                             
:4582477
Cota                                     
:308
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 St.Pau


EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :410x380 
                     Alçada total     :233
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :173
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :180
                       Alçada             :120
                       Ample              :58
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :97x17x50 

INTERIOR:   Mides             
:210x215
                      
 Bloc sup.     
:20x25
                       
Alç. centra
l   :220
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:            
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

A07

A07