BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:A08
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Vinya del Sabater

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399410
Longitud                             
:4582816
Cota                                     
:333
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 St.Pau


EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :420x380 
                     Alçada total     :380
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :280
                     Afegits              :
                     Sostre               :

 PORTAL:    Orientació      :150
                       Alçada             :150
                       Ample              :70
                       
Gruix               
:

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :90x20 

INTERIOR:   Mides             
:300x260
                      
 Bloc sup.     
:50x60
                       
Alç. centra
l   :270
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Ciment als costats del portal     
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Porta de fusta

A08

A08