BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:A09
NOM POPULAR                 :Barraca d'en Clix
LOCALITZACIÓ                  :Coll de Conxes Portes

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399660
Longitud                             
:4583013
Cota                                     
:344
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 St.Pau


EXTERIOR: Forma             :Rodona, irregular
                      Mides (A/F)     :340x360 
                     Alçada total     :213
                     Posició             :Adossada per 2 costats a un marge
                     Cornisa            :
                     Afegits              :Terrassa costat oest
                     Sostre               :Terra i pedres. Caramull al centre.

 PORTAL:    Orientació      :180
                       Alçada             :155
                       Ample              :58
                       
Gruix               
:55

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :90x25x37 

INTERIOR:   Mides             
:175x210
                      
 Bloc sup.     
:40x40
                       
Alç. centra
l   :240
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Eines

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Ciment a la dreta del portal    
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

A09

A09