BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:A10
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Sobre cementiri

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399609
Longitud                             
:4582815
Cota                                     
:311
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 St.Pau


EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :260x340 
                     Alçada total     :251
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :181
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i herbes

 PORTAL:    Orientació      :180
                       Alçada             :113
                       Ample              :48
                       
Gruix               
:82

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :74x20x30 

INTERIOR:   Mides             
:226x211
                      
 Bloc sup.     
:30x30
                       
Alç. centra
l   :230
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Eines

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:          
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

A10

A10