BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:A12
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Sobre cementiri

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399733
Longitud                             
:4582673
Cota                                     
:293
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 St.Pau


EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :350x350 
                     Alçada total     :320
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :260
                     Afegits              :
                     Sostre               :Llliris

 PORTAL:    Orientació      :190
                       Alçada             :160
                       Ample              :56
                       
Gruix               
:68

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :95x22x35 

INTERIOR:   Mides             
:230x220
                      
 Bloc sup.     
:35x35
                       
Alç. centra
l   :260
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Eines

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Ciment al portal          
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS              :Porta de fusta

A12

A12