BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:A13
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Sobre cementiri

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399875
Longitud                             
:4582641
Cota                                     
:287
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 St.Pau


EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :410x390 
                     Alçada total     :304
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :234
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i pedres. Caramull al centre

 PORTAL:    Orientació      :170
                       Alçada             :147
                       Ample              :56
                       
Gruix               
:85

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :80x15x28 

INTERIOR:   Mides             
:190x185
                      
 Bloc sup.     
:50x60
                       
Alç. centra
l   :245
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Bidons de plastic

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Ciment al portal-Regalima fang a l'interior        
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

A13

A13