BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:A14
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Bosc de Can Mata del Racó

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0400004
Longitud                             
:4583139
Cota                                     
:360
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 St.Pau


EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :340x330 
                     Alçada total     :265
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :225
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

 PORTAL:    Orientació      :150
                       Alçada             :128
                       Ample              :46
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :106x25x25/45x18 a 9

INTERIOR:   Mides             
:190x215
                      
 Bloc sup.     
:40x55
                       
Alç. centra
l   :225
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Dolent
DANYS                                
:Esllavissada exterior general costat est/porta de fusta i ciment als costats        
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

A14

A14