BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:A15
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Sobre Can Mata del Racó

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0400226
Longitud                             
:4583046
Cota                                     
:350
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 St.Pau


EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :380x380 
                     Alçada total     :260
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :220
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i herbes

 PORTAL:    Orientació      :170
                       Alçada             :110
                       Ample              :65
                       
Gruix               
:

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :92x20x40/57x24 a 10

INTERIOR:   Mides             
:220x220
                      
 Bloc sup.     
:40x45
                       
Alç. centra
l   :220
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :2
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:       
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

A15

A15