BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:A16
NOM POPULAR                 :Barraca de la Pepeta
LOCALITZACIÓ                  :Les Timbes

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0400489
Longitud                             
:4582011
Cota                                     
:315
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 St.Pau


EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :340x340 
                     Alçada total     :200
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :170
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :160
                       Alçada             :90
                       Ample              :60
                       
Gruix               
:60

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :72x30x35

INTERIOR:   Mides             
:150x180
                      
 Bloc sup.     
:40x50
                       
Alç. centra
l   :174
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Plàstics

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:       
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Envoltada d'heura

A16

A16