BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B01
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Vinyes de Can Bou

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0398311
Longitud                             
:4584891
Cota                                     
:197
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell


EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :320x320 
                     Alçada total     252
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :222
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i herbes

 PORTAL:    Orientació      :160º
                       Alçada             :107
                       Ample              :55
                       
Gruix               
:65

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :75x20x25

INTERIOR:   Mides             
:215x208
                      
 Bloc sup.     
:35x35
                       
Alç. centra
l   :204
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Regular
DANYS                                
:Importants esllavissades est i oest       
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS              :Conté maons falcant les pedres

B01

B01