BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B02
NOM POPULAR                 :Barraca del Cargol
LOCALITZACIÓ                  :Al nord de la pista de Can Justino a Savall

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0398320
Longitud                             
:4583696
Cota                                     
:194
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell


EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :290x320 
                     Alçada total     200
                     Posició             :Adossada a un marge
                     Cornisa            :180
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i herbes

 PORTAL:    Orientació      :
                       Alçada             :95
                       Ample              :44
                       
Gruix               
:

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :105x23x45

INTERIOR:   Mides             
:165x160
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :160
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :
                       
Contingut    
:Pedres caigudes del sostre

ESTAT                                 
:Regular
DANYS                                
:Centre del sostre caigut       
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS              :

B02

B02