BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B03
NOM POPULAR                 :Barraca d'en Jaume Sala
LOCALITZACIÓ                  :Al nord de la pista de Can Justino a Savall

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0398390
Longitud                             
:4583913
Cota                                     
:209
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell


EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :315x320 
                     Alçada total     :240
                     Posició             :Aillada
                     Cornisa            :180
                     Afegits              :Terrassa oest
                     Sostre               :Terra i herbes

 PORTAL:    Orientació      :200º
                       Alçada             :140
                       Ample              :70
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus              :Arc primitiu
                        Mides(a-a-f)  :------

INTERIOR:   Mides             
:195x205
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :185
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:RegularBo
DANYS                                
:Frontisses i ciment al portal / Esllavissades externes       
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

B03

B03