BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B04
NOM POPULAR                 :Barraca d'en Josep Cuscó
LOCALITZACIÓ                  :Al nord de la pista de Can Justino a Savall

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0398493
Longitud                             
:4583864
Cota                                     
:230
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :480x500 
                     Alçada total     :295
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :205
                     Afegits              :Doble paret
                     Sostre               :Terra i herbes

 PORTAL:    Orientació      :150º
                       Alçada             :120
                       Ample              :75
                       
Gruix               
:145

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :

INTERIOR:   Mides             
:253x260
                      
 Bloc sup.     
:55x55
                       
Alç. centra
l   :265
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:3, amb llinda
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Lleu esllavissada exterior oest       
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Doble paret

B04

B04