BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B05
NOM POPULAR                 :Barraca d'en Sendu
LOCALITZACIÓ                  :Sobre La Bardera

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399318
Longitud                             
:4584250
Cota                                     
:324
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :410x400 
                     Alçada total     :277
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :210
                     Afegits              :Doble pared
                     Sostre               :Pedres

 PORTAL:    Orientació      :230º
                       Alçada             :120
                       Ample              :44
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :82x15x30/72x11 juntes

INTERIOR:   Mides             
:160x180
                      
 Bloc sup.     
:55x55
                       
Alç. centra
l   :260
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:1, amb llinda
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Regular
DANYS                                
:Esllavissada general exterior, principalment al costat oest       
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Doble paret

B05

B05