BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B06
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al sud de la pista de Can Justino a Savall

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399015
Longitud                             
:4583313
Cota                                     
:287
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 Sant Pau

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :380x400 
                     Alçada total     :276
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :196
                     Afegits              :Terrasses laterals
                     Sostre               :Herbes

 PORTAL:    Orientació      :
                       Alçada             :106
                       Ample              :60
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :98x26x34

INTERIOR:   Mides             
:230x210
                      
 Bloc sup.     
:50x50
                       
Alç. centra
l   :250
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Regalima fang a l'interior     
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Recoberta d'heura i altre vegetació

B06

B06