BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B08
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al sud de la pista de Can Justino a Savall

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399165
Longitud                             
:4583401
Cota                                     
:268
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 Sant Pau

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :140x170 
                     Alçada total     :187
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :170
                     Afegits              :
                     Sostre               :Heura

 PORTAL:    Orientació      :90º
                       Alçada             :97
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:45

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :80x24x32

INTERIOR:   Mides             
:
                      
 Bloc sup.     
:30x35
                       
Alç. centra
l   :150
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:    
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Es un aixaplug

B08
B08