BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B09
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399440
Longitud                             
:4585059
Cota                                     
:274
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :230x270 
                     Alçada total     :270
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :140
                     Afegits              :Terrasses laterals
                     Sostre               :Terra i pedres

 PORTAL:    Orientació      :220º
                       Alçada             :92
                       Ample              :62
                       
Gruix               
:55

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :84x23x39

INTERIOR:   Mides             
:110x130
                      
 Bloc sup.     
:50x65
                       
Alç. centra
l   :165
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:   
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

B09

B09