BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B10
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Dins d'una finca de l'Urbanització Can Rossell

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399439
Longitud                             
:4584169
Cota                                     
:320
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :
                     Alçada total     :
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :
                     Afegits              :
                     Sostre               :Ciment

 PORTAL:    Orientació      :
                       Alçada             :
                       Ample              :
                       
Gruix               
:

LLINDA:       Tipus              :
                        Mides(i-s-d)  :

INTERIOR:   Mides             
:
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :
                       
Contingut    
:Eines

ESTAT                                 
:Alterada
DANYS                                
:Rejuntada amb ciment, especialment al sostre i arran de terra
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

B10

B10