BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B11
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Sota l'Urbanització de can Rossell

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399399
Longitud                             
:4583921
Cota                                     
:285
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :410x380 
                     Alçada total     :276
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :216
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :144
                       Ample              :90
                       
Gruix               
:57

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :108x8x34/123x9 a 5

INTERIOR:   Mides             
:310x290
                      
 Bloc sup.     
:25x30
                       
Alç. centra
l   :237
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:   
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Lloses fines

B11

B11