BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B12
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Sota la Urbanització de can Rossell

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399507
Longitud                             
:4583987
Cota                                     
:299
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :250x260 
                     Alçada total     :246
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :216
                     Afegits              :
                     Sostre               :Herbes

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :146
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:58

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :88x14x28

INTERIOR:   Mides             
:170x170
                      
 Bloc sup.     
:25x30
                       
Alç. centra
l   :195
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Regular
DANYS                                
:Costat est del portal, cedit  
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

B12

B12