BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B13
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Sota la Urbanització de can Rossell

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399555
Longitud                             
:4583917
Cota                                     
:299
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :420x410 
                     Alçada total     :352
                     Posició             :Adossada parcialment sobre marge
                     Cornisa            :262
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :160º
                       Alçada             :135
                       Ample              :65
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :82x17x54

INTERIOR:   Mides             
:270x240
                      
 Bloc sup.     
:25x30
                       
Alç. centra
l   :250
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
: 
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

B13

B13