BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B14
NOM POPULAR                 :Barraca d'en Mariano
LOCALITZACIÓ                  :Coll de Conxes Portes

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399498
Longitud                             
:4583122
Cota                                     
:332
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 Sant Pau

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :370x360 
                     Alçada total     :300
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :190
                     Afegits              :
                     Sostre               :Herbes

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :114
                       Ample              :56
                       
Gruix               
:55

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :118x26x35/45x17 a 16

INTERIOR:   Mides             
:250x230
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :230
                        Cocons        
:2
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Ciment a l'esquerra del portal
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Recentment restaurada

B14

B14