BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B15
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Sobre el Coll de Conxes Portes

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399857
Longitud                             
:4583338
Cota                                     
:386
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 Sant Pau

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :330x330 
                     Alçada total     :256
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :206
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :230º
                       Alçada             :124
                       Ample              :70
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :99x32x37

INTERIOR:   Mides             
:250x230
                      
 Bloc sup.     
:35x70
                       
Alç. centra
l   :220
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Sacs de llenya

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Frontisses i ciment al portal
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Te  adossat un tendal d'obra

B15

B15