BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B16
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Zona de Can Gori

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399676
Longitud                             
:4583527
Cota                                     
:309
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 Sant Pau

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :370x ?
                     Alçada total     :360
                     Posició             :Integrada al marge
                     Cornisa            :280
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i herbes

 PORTAL:    Orientació      :200º
                       Alçada             :120
                       Ample              :60
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(i-s-d)  :80x15x47

INTERIOR:   Mides             
:230x250
                      
 Bloc sup.     
:40x40
                       
Alç. centra
l   :310
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Regalima fang a l'interior
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

B16

B16