BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B17
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Zona de Can Gori

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399835
Longitud                             
:4583539
Cota                                     
:340
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 Sant Pau

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :320x330
                     Alçada total     :260
                     Posició             :Adossada parcialment a un marge
                     Cornisa            :210
                     Afegits              :Terrassa costat oest
                     Sostre               :Terra i herbes

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :105
                       Ample              :52
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :

INTERIOR:   Mides             
:200x180
                      
 Bloc sup.     
:30x40
                       
Alç. centra
l   :210
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Regalima fang a l'interior
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

B17

B17