BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B18
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :El Tallat

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399700
Longitud                             
:4584503
Cota                                     
:359
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell

EXTERIOR: Forma             :Rodona, irregular
                      Mides (A/F)     :390x410
                     Alçada total     :220
                     Posició             :Adossada parcialment sobre una paret
                     Cornisa            :180
                     Afegits              :Terrassa al voltant
                     Sostre               :Pedres

 PORTAL:    Orientació      :180
                       Alçada             :104
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:100

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :122x15x30

INTERIOR:   Mides             
:230x210
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :220
                        Cocons        
:2
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Centre del sostre caigut
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Parets gruixudes

B18

B18