BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B19
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :El Tallat

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399924
Longitud                             
:4584588
Cota                                     
:362
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :360x330
                     Alçada total     :275
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :195
                     Afegits              :Paravent costat est
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :140º
                       Alçada             :118
                       Ample              :60
                       
Gruix               
:72

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :115x20x37/37x10 juntes

INTERIOR:   Mides             
:260x240
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :220
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:1900, a l'esquerra del portal
OBSERVACIONS               :

B19

B19