BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B20
NOM POPULAR                 :Barraca d'en Llopart
LOCALITZACIÓ                  :Vinyes de Can Rossell

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399960
Longitud                             
:4584289
Cota                                     
:364
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :420x350
                     Alçada total     :391
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :271
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :120º
                       Alçada             :135
                       Ample              :64
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :80x25x20

INTERIOR:   Mides             
:270x270
                      
 Bloc sup.     
:40x60
                       
Alç. centra
l   :280
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Filera de pedres en voladís a nivell de la cornisa

B20
B20