BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B21
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Vinyes de Can Rossell

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0400110
Longitud                             
:4584356
Cota                                     
:375
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :340x310
                     Alçada total     :258
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :188
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :180
                       Alçada             :128
                       Ample              :62
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :90x15x60

INTERIOR:   Mides             
:250x240
                      
 Bloc sup.     
:40x50
                       
Alç. centra
l   :205
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:1899, a la llinda
OBSERVACIONS               :

              B21
              B21