BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B23
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Vinyes de Can Llopart, Turó de la Costa

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0400389
Longitud                             
:4584793
Cota                                     
:372
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :310x290
                     Alçada total     :231
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :191
                     Afegits              :
                     Sostre               :Herbes

 PORTAL:    Orientació      :130º
                       Alçada             :106
                       Ample              :58
                       
Gruix               
:74

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :102x18x38

INTERIOR:   Mides             
:210x210
                      
 Bloc sup.     
:50x55
                       
Alç. centra
l   :205
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

B23

B23