BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B24
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Sobre l'accés a Can Rossell

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0400220
Longitud                             
:4583660
Cota                                     
:359
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :370x340
                     Alçada total     :320
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :205
                     Afegits              :Terrassa al voltant
                     Sostre               :Herbes

 PORTAL:    Orientació      :210º
                       Alçada             :100
                       Ample              :54
                       
Gruix               
:

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :79x35x40

INTERIOR:   Mides             
:250x250
                      
 Bloc sup.     
:30x50
                       
Alç. centra
l   :240
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Regalima fang a l'interior
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

B24

B24