BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B25
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Sobre l'accés a Can Rossell

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0400377
Longitud                             
:4583577
Cota                                     
:374
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 Sant Pau

EXTERIOR: Forma             :
                      Mides (A/F)     :
                     Alçada total     :
                     Posició             :
                     Cornisa            :
                     Afegits              :
                     Sostre               :Heura

 PORTAL:    Orientació      :130º
                       Alçada             :94
                       Ample              :64
                       
Gruix               
:83

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :85x16x27

INTERIOR:   Mides             
:210x220
                      
 Bloc sup.     
:20x20
                       
Alç. centra
l   :195
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Ciment al portal
GRAVATS                            
:1918, a la llinda
OBSERVACIONS               :Totalment recoberta d'heura

B25

B25