BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B26
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Vinya de l'Angel

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0400264
Longitud                             
:4583412
Cota                                     
:412
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 Sant Pau

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :380x360
                     Alçada total     :300
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :220
                     Afegits              :
                     Sostre               :Herbes

 PORTAL:    Orientació      :220º
                       Alçada             :145
                       Ample              :70
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :89x20x42

INTERIOR:   Mides             
:280x290
                      
 Bloc sup.     
:45x45
                       
Alç. centra
l   :260
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Eines

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Ciment al portal/porta de fusta
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

B26

B26