BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B27
NOM POPULAR                 :Barraca de la Magina
LOCALITZACIÓ                  :Per dessota de La Bardera

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0398952
Longitud                             
:4584407
Cota                                     
:254
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :380x410
                     Alçada total     :240
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :207
                     Afegits              :
                     Sostre               :Herbes

 PORTAL:    Orientació      :200º
                       Alçada             :127
                       Ample              :60
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :85x16x40

INTERIOR:   Mides             
:240x200
                      
 Bloc sup.     
:40x60
                       
Alç. centra
l   :200
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Alguns blocs de gran dimensions dins i fora.  
                                                 Actualment envoltada de grans explanacions, però respectada

B27

B27