BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:B28
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Coll de Conxes Portes

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0399658
Longitud                             
:4583154
Cota                                     
:354
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 Sant Pau

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :220x290
                     Alçada total     :250
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :160
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

 PORTAL:    Orientació      :220
                       Alçada             :125
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:60

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :50x40x22

INTERIOR:   Mides             
:150x170
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :170
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Andròmines

ESTAT                                 
:Regular
DANYS                                
:Esllavissada a l'oest del portal
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Es un aixoplug

B28

B28