BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C01
NOM POPULAR                 :Barraca del Quico
LOCALITZACIÓ                  :Pou dels Casots

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0400215
Longitud                             
:4585360
Cota                                     
:271
Mapa 1:5.000                      :419-8-5 Can Rossell

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :410x400
                     Alçada total     :340
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :225
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :140
                       Alçada             :143
                       Ample              :74
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :102x27x44/60x16 a 25

INTERIOR:   Mides             
:280x290
                      
 Bloc sup.     
:50x70
                       
Alç. centra
l   :255
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Regalima fang a l'interior
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Blocs grans al portal

C01

C01