BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C02
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al nord de Can Vidal

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0400866
Longitud                             
:4584743
Cota                                     
:324
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :370x370
                     Alçada total     :280
                     Posició             :Integrada a un marge
                     Cornisa            :250
                     Afegits              :Terrassa al costat oest
                     Sostre               :Heura

 PORTAL:    Orientació      :270
                       Alçada             :130
                       Ample              :65
                       
Gruix               
:60

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :110x30x30

INTERIOR:   Mides             
:260x260
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :238
                        Cocons        
:2
                       
Fornícules  
 :2
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Regalima fang a l'interior
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

C02

C02