BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C03
NOM POPULAR                 :Barraca de Can Jutget
LOCALITZACIÓ                  :A l'est de Can Jutget

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401195
Longitud                             
:4585214
Cota                                     
:294
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :320x350
                     Alçada total     :220
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :149
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i lliris

 PORTAL:    Orientació      :200º
                       Alçada             :82
                       Ample              :62
                       
Gruix               
:60

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :97x8x31/118x8x34 a 6

INTERIOR:   Mides             
:185x210
                      
 Bloc sup.     
:40x55
                       
Alç. centra
l   :175
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :2
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Esllavissades costat oest i superior
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Linda superior més  gran que la inferior/Construida amb lloses primes

C03

C03