BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C04
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :A l'est de Can Jutget

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401297
Longitud                             
:4585149
Cota                                     
:291
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :350x370
                     Alçada total     :240
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :210
                     Afegits              :Terrassa costat oest
                     Sostre               :Terra i pedres

 PORTAL:    Orientació      :230º
                       Alçada             :100
                       Ample              :46
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :70x15x30/40x10 a 12

INTERIOR:   Mides             
:235x230
                      
 Bloc sup.     
:20x20
                       
Alç. centra
l   :225
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

c04

C04