BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C05
NOM POPULAR                 :Barraca del Trumfo
LOCALITZACIÓ                  :Al nord de la pista Can Vidal-Can Ros

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401218
Longitud                             
:4584872
Cota                                     
:349
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :310x290
                     Alçada total     :220
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :192
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i herbes

 PORTAL:    Orientació      :230º
                       Alçada             :120
                       Ample              :49
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :83x17x30/42x12 a 10

INTERIOR:   Mides             
:215x220
                      
 Bloc sup.     
:45x65
                       
Alç. centra
l   :205
                        Cocons        
:1, amb arcada
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

C05

C05