BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C06
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al nord de la pista Can Vidal-Can Ros

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401114
Longitud                             
:4584634
Cota                                     
:369
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :360x320
                     Alçada total     :330
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :180
                     Afegits              :Terrassa al costat nord
                     Sostre               :Heura i lliris

 PORTAL:    Orientació      :160º
                       Alçada             :115
                       Ample              :65
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :90x27x25/38x12 juntes

INTERIOR:   Mides             
:220x210
                      
 Bloc sup.     
:30x35
                       
Alç. centra
l   :208
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

C06

C06