BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C07
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al nord de la pista Can Vidal-Can Ros

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401307
Longitud                             
:4584686
Cota                                     
:372
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :380x430
                     Alçada total     :310
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :240
                     Afegits              :Paravent costat sudest
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :230º
                       Alçada             :138
                       Ample              :68
                       
Gruix               
:98

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :130x23x34

INTERIOR:   Mides             
:240x250
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :270
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

C07

C07