BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C08
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al nord del Corral de Can Ros

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401918
Longitud                             
:4584988
Cota                                     
:424
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :(Difícil de mesurar per la vegetació)
                     Alçada total     :285
                     Posició             :Integrada al marge
                     Cornisa            :205
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :140º
                       Alçada             :115
                       Ample              :70
                       
Gruix               
:85

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :72x22x30

INTERIOR:   Mides             
:260x265
                      
 Bloc sup.     
:30x45
                       
Alç. centra
l   :225
                        Cocons        
:2
                       
Fornícules  
 :2
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Esllavissada costat oest/Regalima fang a l'interior
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Envoltada de vegetació


C08
C08