BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C09
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :A l'est de Can Vidal

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401025
Longitud                             
:4584464
Cota                                     
:384
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :460x460
                     Alçada total     :310
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :260
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :140
                       Ample              :67
                       
Gruix               
:110

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :92x25x35

INTERIOR:   Mides             
:270x310
                      
 Bloc sup.     
:30x40
                       
Alç. centra
l   :290
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Dolent
DANYS                                
:Esllavissada general costats est i oest/Regalima fang a l'interior
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Paret doble

C09
C09