BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C10
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :A l'est de Can Vidal

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401114
Longitud                             
:4584343
Cota                                     
:391
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :460x460
                     Alçada total     :300
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :220
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i herbes

 PORTAL:    Orientació      :160º
                       Alçada             :130
                       Ample              :75
                       
Gruix               
:100

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :87x20x30/40x20 juntes

INTERIOR:   Mides             
:300x300
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :250
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

C10
C10