BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C11
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al nord de Can Docte

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401337
Longitud                             
:4583903
Cota                                     
:420
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :350x310
                     Alçada total     :275
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :200
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :220º
                       Alçada             :95
                       Ample              :55
                       
Gruix               
:85

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :97x25x45/55x17 a 13

INTERIOR:   Mides             
:220x220
                      
 Bloc sup.     
:45x55
                       
Alç. centra
l   :185
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

C11
C11